Nominations for Fellowship 2020
Fellows Elected 2019
Section I - Crop Sciences
Section II - Horticulture Sciences
Section III - Animal Sciences
Section IV - Fisheries Sciences
Section V - Natural Resource Management
Section VI - Plant Protection
Section VII - Agricultural Engineering and Technology
Section VIII - Social Sciences
Section IX - Frontier Sciences
Guidelines for Election of Fellowship
Search Fellow

Section VII - Agricultural Engineering and Technology, covering Farm Machinery & Power, Soil and Water Engineering, Agricultural Process Engineering, Food Science & Nutrition, Food Technology, Textile Chemistry and Computer Application in Agriculture 

(Total Number of Fellows: 52)

  Alam, Anwar
Anandharamakrishnan, C.
Banerjee, Rintu
Bawa, Amarinder Singh
Bhattacharya, Ashim Kumar
Chauhan, Harendra Singh
Goswami, Tridib Kumar
Gupta, Suresh Kumar
Jaiswal, Chandra Shanker
Jayas, Digvir Singh
Jha, Shyam Narayan
Kamra, Sushil Kumar
Kanwar, Rameshwar Singh
Khepar, Shankar Dass
Panda, Sudhindra Nath
Pathak, Bhim Sen
Patil, Ramabhau Tumadu
Prakash, Vishweshwaraiah
Raghavan, G.S. Vijaya
Raghavarao, K.S.M.S
Raghuwanshi, Narendra Singh
Rajput, Thakur Bahadur Singh
Rama
Ramaswamy, Hosahalli
Rao, Kamineni Venkata Gopala Krishna
Rastogi, Navin Kumar
Ray, Ramesh C.
Sarangi, Arjamadutta
Sekhon, Kashmira Singh
Sewa Ram
Sharda, Vishwa Nath
Sharma, Arun Kumar
Shukla, Lal Narain
Singh, Bachchan
Singh, Gajendra
Singh, Krishna Kumar
Singh, Krishna Pratap
Singh, Narpinder
Singh, Rajendra
Singh, Sita Ram
Singh, Surendra
Singh, Vijay Pal
Srinivasa Gopal, Teralandur Krishnaswamy
Srivastava, Nath Saran Lal
Tewari, Virendra Kumar
Thomas, Paul
Tiwari, Kamlesh Narayan
Tyagi, N.K.
Varadarajan, Srinivasan
Varade, Supda Bhiku
Verma, Sewa Ram
Visvanathan, Rangaraju